Olika satsningsalternativ i Craps

Vad är Craps? Det är ett spännande och roligt casinospel som är enkelt att lära sig. Craps har funnits med under en lång tid och kan jämföras med Hazzard som spelades mycket redan under 1700-talet.

Craps har sin utgångspunkt i en spelplan och två tärningar med tillhörande satsningsalternativ. Innan start väljs en av spelarna ut som shooter – den person som ska börja kasta tärningarna. Hur spelaren blir utvald kan variera från casino till casino. Antal kast som görs med tärningarna och vad de har för utkomst avgörs utifrån satsningsalternativen.

De vanligaste, bästa och främsta alternativen kallas för Pass line bet, Don´t Pass Line bet, Come Bet och Don´t come bet. Pass line bet innebär att tärningarna till summan måste bli 7 eller 11 för att spelaren ska vinna. Om summan istället blir 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 innebär detta så kallad points som gör att spelaren kan spela vidare. En utkomst av 2, 3 eller 12 ger istället förlust.

Don´t Pass Line bet innebär i princip motsatsen till pass line bet. Med andra ord förlorar spelaren om summan blir 7 eller 11 på tärningarna. Vinsten utgår istället vid en 2:a eller 3:a. Come bet innebär istället att man kan satsa efter en point vilket var summan av 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. Får spelaren summan av 7 eller 11 efter point ges vinst och vid en 2:a, 3:a och 12:a blir det istället förlust. Don´t come bet blir i sin tur motsatsen till come bet. Här handlar det om att få summan 2, 3 eller 12 för att vinna efter en point, där förlust då istället sker om man får en 7:a eller 11:a.

Detta var lite kort om det spännande spelet Craps och om olika satsningsalternativ. Mer detaljerad information brukar ges via olika nätcasinon.